sygemelding - Ledelsens ansvar og muligheder

04.11.20Trivsel på arbejdspladsen - at hjælpe den sygemeldte kollega godt tilbage på jobbet. Det er vigtigt at ledelse og kolleger ved hvordan man støtter op om den sygemeldte kollega.

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet i 2019 viser, at der er en udbredt usikkerhed, hvad du som chef må spørge om, og hvad du ikke må spørge din sygemeldte medarbejder om. Derfor har AT lavet en handlingsplan, præciseret og givet gode råd til hvordan kollegerne og lederen kan håndtere kontakten til den sygemeldte medarbejder.


Så lidt skal der til!

3 gode råd til at få din syge medarbejder godt tilbage:


Som arbejdsgiver er du måske i tvivl om, hvordan og hvornår du må kontakte din syge medarbejder. Her kan du få gode råd til, hvordan du bærer dig ad med at holde god kontakt og få din medarbejder godt tilbage i arbejde.

  1. Den bedste måde at få din medarbejder godt tilbage i jobbet sker ved, at du hurtigt taler med din medarbejder, og at du holder kontakten jævnligt under sygefraværet. Du kan godt ringe et par gange om ugen og høre status, hvis det giver mening for dig og din medarbejder.
  2. Det er en god idé, at du og din medarbejder sammen aftaler, hvornår og hvordan medarbejderen kommer tilbage, når det er muligt.
  3. Det er også en god idé, at du inddrager de andre medarbejdere, når aftalen får betydning for deres arbejde

Hvis sygemeldingen skyldes psykisk mistrivsel:


Hvis din medarbejder er sygemeldt på grund af psykisk mistrivsel, kan den enkelte have brug for ro i en periode, inden han eller hun er klar til at vende tilbage på jobbet, men det er fortsat vigtigt, at I holder en god kontakt.


Det er samtidig vigtigt, at du undersøger, om forhold på arbejdet er medvirkende til, at medarbejderen ikke trives. Fx om mængden af opgaver er for stor, eller om der er konflikter mellem medarbejderne på arbejdspladsen. Hvis det er tilfældet, skal du hurtigst muligt tage hånd om det.


Derudover er det vigtigt, at du sammen med medarbejderen lægger en plan for, hvordan den enkelte kommer godt tilbage til jobbet.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet værktøjet Job og Sind, hvor du som arbejdsgiver kan få konkrete anbefalinger til, hvordan du bedst hjælper din medarbejder tilbage, hvis sygemeldingen skyldes psykisk mistrivsel. Fx på grund af fx arbejdsrelateret stress, skilsmisse eller dødsfald.


Læs mere på NFC´s hjemmeside.


Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside hvor du kan gå i dybden med bla.:

- Hvis sygemeldingen skyldes hjernerystelse

- Det kan du gøre som medarbejder

- Det kan du gøre som kollega

- Hvad siger forskningen?


Du er også velkommen til at kontakte mig hvis I har brug for hjælpe med at udfærdige lokale retningslinjer, eller undervisning af hele eller dele af medarbejdergruppen.