Konflikthåndtering - sikkerhed og tryghed.

  
                                     Henrik Møller
 
Konfliktforebyggelse - konflikthåndtering - konfliktløsning
  • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren?
  • Har I oplevet interne konflitker og uenigheder i personalegruppen der fylder.
  • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse?
  • Har I lyst til at bedre arbejdsmiljøet?
  • Har I brug for hjælp til at skabe mere tryghed?
 
Hvis i kan svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe jer.
 
Konflikter.
Konflikter er et vilkår, og derfor kan vi møde konflikter overalt hvor vi færdes. Nogle konflikter er positive da vi deringennem udvikler os som mennesker, mens andre konflikter opleves som svære, ubehagelige og måske decideret fysisk eller psykisk skadelige.
 
At tænke sikkerhed.
Det er vigtigt at vi passer godt på os selv og hinanden, og at vi er klædt på til at klare de udfordinger vi møder på vores vej, ellers kan det være svært at være professionel. Med andre ord så går omsorg og tryghed hånd i hånd med sikkerhed på arbejdspladsen. Forskningen viser, at den primære forebyggelsesindsats er den vigtigste, og at have styr på strukturer og aftaler,  at have en positiv anerkendende tilgang til andre, og være i stand til at regulere egne følelser er ikke blot forbyggende for konflikter, det nedsætter også stressniveauet blandt personalet.
Uddannelse
 
Savner du, jeres virksomhed og medarbejdere nye kompetencer, efteruddannelse eller ny viden, så kontakt mig uforpligtigende for at høre mere om hvad vi kan. Vores undervisning er teoretisk og praktisk funderet, med et mål om at det lærte kan anvendes med det samme. Med 30 års undervisningserfaring, høje faglige kundskaber, og gennem mødet med flere tusinde kursister har vi erfaringsgrundlaget til at støtte, hjælpe og give jer et undervisningsforløb der møder Jeres behov.
 
Vi tilbyder bla. følgende:
  • Kurser, temadage, oplæg, foredrag og træning i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning
  • Supervision i forhold til konkrete udfordringer med fokus på tryghed og sikkerhed.
  • Hjælp til at udarbejde interne procedurer feks. voldspolitik / personalehåndbog / beredskabsplan.
  • Test / vi afprøver om de interne retningslinjer virker og følges.
Alle kurser og ydelser kan tilpasses Jeres ønsker og krav i forhold til omfang og indhold. Der tilbydes kurser i hele landet. Se mere under kurser.

Læs mere mig, min baggrund, samarbejdspartnere, hvad siger kunderne mm. under firmaprofil og referencer.

Kontakt:

 
 
:
CAPTCHA Image

Kurser i konflikthåndtering

Et kursusforløb aftales individuelt og efter Jeres ønsker.
Det kan vare 2-3 timer, 1 -3 dage eller måske ønsker I et processoriteres forløb over flere måneder for at sikre forankring. Valget er Jeres.
 
Her kan du hente en PDF med forslag til et dagskursus.
Hent det her

Faggrupper

Kurser tilbydes alle ansatte indenfor:
- Somatikken
- Psykiatrien og socialpsykiatrien
- Private/kommunale bosteder og institutioner
- Folke/specialskoler
- Plejesektoren
- Forsorgs- og misbrugsområdet
- Detailbranchen
- Vagt/sikkerhedsbranchen/kontrollører
- Beboerforeninger
- Hotel/restaurant og forlystelsesbranchen
 

Den fysiske tilgang

Den fysiske del af programindholdet vil altid blive tilpasset målgruppen og alle kan deltage.
Der kan bla. tilbydes undervisning i:
- Skånsom nødværge
- Skånsomme frigørelsesteknikker
- Skånsom magtanvendelse
- Nænsom guidning og støtte
- Sikkerhed i plejesituationer
- Placering i rummet
- Samarbejde i konfliktsituationer 
 

Kunderne siger

Henrik har et rigtigt godt menneskesyn
Cathrine Lyster Autismecenter Vestsjælland
Engageret, involverende, humoristisk, vidende og ikke mindst super motiverende i sin undervisningsform.
Jesper Rosberg LAVUK
Henrik er fokuseret, fleksibel og fagligt dygtig
Mette Bryndum & Nikoline Brix Hansen Hellebæk
Han var særdeles velforberedt, og formidlede jura på en let tilgængelig og inspirerende måde.
Margit Beschert Grandhøjen
Seriøst arbejdende person, med både elevens læringsmiljø og personalets arbejdsmiljø for øje.
Jette Patcheider Skolen i Nørskovlund
Sublim underviser
Jesper Rosberg LAVUK
 
Hvad kan i forvente:
 
Højt fagligt indhold
God positiv atmosfære
Brugbare værktøjer


 
Husk:
den korrekte træning i den skånsomme fysiske tilgang IKKE øger brugen af magt, men skaber derimod større tryghed hos personale og borgere. Trygheden er fundamentet for plejen/den gode service og for at kunne tale en opkørt person ned.
Personale-sikkerhed v/Henrik Møller | CVR: 30837681 | Rosenkildevej 4 B, st.th., 3000 Helsingør - DK | Tlf.: +45 28566430 | personale-sikkerhed@mail.dk