Konflikthåndtering og sikkerhed.

Forebyggelse - håndtering - løsning.
Konflikter er et vilkår, og derfor kan vi møde konflikter overalt hvor vi færdes. Nogle konflikter er positive da vi deringennem udvikler os som mennesker, mens andre konflikter opleves som svære, ubehagelige og måske decideret fysisk eller psykisk skadelige.

Det er vigtigt at vi passer godt på os selv og hinanden, og at vi er klædt på til at klare de udfordinger vi møder på vores vej, ellers kan det være svært at være professionel. Med andre ord så går omsorg og tryghed hånd i hånd med sikkerhed på arbejdspladsen. Forskningen viser, at den primære forebyggelsesindsats er den vigtigste, og at have styr på struktur og aftaler,  at have en positiv anerkendende tilgang til andre, og være i stand til at regulere egne følelser er ikke blot forbyggende for konflikter, det nedsætter også stressniveauet blandt personalet.
 
Sikkerhed, optimering af drift og at mindske svind er også en udfordring og ressourcekrævende opgave for de fleste virksomheder. Med det rigtige fokus og den rigtige hjælp, kan der ske store forandringer på resultat/overskuddet samtidig med en forbedring af arbejdsmiljø og serviceniveau.

Savner du, jeres virksomhed og medarbejdere nye kompetencer, efteruddannelse eller ny viden, så kontakt mig uforpligtigende for at høre mere om hvad vi kan. Med 30 års undervisningserfaring, høje faglige kundskaber, og gennem mødet med flere tusinde kursister har vi erfaringsgrundlaget til at støtte, hjælpe og give jer et undervisningsforløb der møder Jeres behov.
 
Vi tilbyder følgende:
  • Kurser, temadage og træning i konfliktforbyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning
  • Personaletræning i sikkerhedsaspekterne i drift og serivce - sikker service
  • Screening af din virksomhed i forhold til svind og sikkerhed.
  • Hjælp til at udarbejde interne procedurer feks. voldspolitik / personalehåndbog / beredskabsplan.
  • Hjælp til at lave politianmeldelser
  • Vejledning/coaching til pårørende til "eksplosive børn".
Alle kurser og ydelser kan tilpasses Jeres ønsker og krav i forhold til omfang og indhold. Der tilbydes kurser i hele landet. Se mere under kurser.

Læs mere mig, min baggrund, samarbejdspartnere, hvad siger kunderne mm. under firmaprofil og referencer.

Kontakt:

 
 

kurser i konflikthåndtering

Et kursusforløb aftales individuelt og efter Jeres ønsker.
 
Her kan du hente en PDF med forslag til et dagskursus.
Hent det her

Faggrupper

Kurser tilbydes alle ansatte indenfor:
- somatikken
- psykiatrien
- private/kommunale bosteder og institutioner
- folke/specialskoler
- plejesektoren
- forsorgs- og misbrugsområdet
- detailbranchen
- vagt/sikkerhedsbranche/kontrollører
- beboerforeninger
- hotel/restaurant og forlystelsesbranchen
 

Den fysiske tilgang

Den fysiske del af programindholdet vil altid blive tilpasset målgruppen og alle kan deltage.
Der kan bla. tilbydes undervisning i:
- Skånsom nødværge
- skånsomme frigørelsesteknikker
- skånsom magtanvendelse
- nænsom guidning og støtte
- sikkerhed i plejesituationer
- placering i rummet
- samarbejde i konfliktsituationer 
 
You can not make progress without making decisions
Jim Rohn
Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert
Pippi Langstørmpe
Høflighed er ikke tegn på svaghed
John F. Kennedy
Nothing happens without something moves
Albert Einstein
Når man er meget stærk - skal man være meget sød
Pippi Langstørmpe
Vær som du ønsker at fremstå
Sokrates
Hvis du tror du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg!
Dalai Lama
 
Højt fagligt indhold
God positiv atmosfære
Brugbare værktøjer


Husk: at den korrekte træning i den fysiske tilgang IKKE øger brugen af magt, men skaber derimod større tryghed hos personale og borgere. Trygheden er fundamentet for plejen/den gode service.
Personale-sikkerhed v/Henrik Møller | CVR: 30837681 | Rosenkildevej 4 B, st.th., 3000 Helsingør - DK | Tlf.: +45 28566430 | personale-sikkerhed@mail.dk